23 Οκτ 2014

Ο Κώστας Χρυσόγονος για τη Mos Maiorum στο Ευρωκοινοβούλιο


Την επιχείρηση Mos Maiorum και την έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέκρινε στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 22.10.2014 ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Χρυσόγονος. Ο Κώστας Χρυσόγονος κατήγγειλε την αδιαφάνεια με την οποία περιβάλλεται η επιχείρηση, ακόμη και δέκα μέρες μετά την έναρξή της, ενώ τόνισε ότι παρόμοιες επιχειρήσεις-σκούπα δεν προσφέρουν ουσιαστική λύση στο ζήτημα της μετανάστευσης. Τέλος, ζήτησε για ακόμη μια φορά την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, που αποτελούν τον τελικό προορισμό των μεταναστών, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν:

Στον αέρα η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, μετά το Δεκέμβριο του 2014
Στον αέρα βρίσκονται χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα, αφού μετά το Δεκέμβριο του 2014 λήγει η αναστολή πλειστηριασμών και αντικαθίσταται από ένα «δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών». 
Αυτό προκύπτει από απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, σε σχετική ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δ.Παπαδημούλη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δ.Παπαδημούλης στην ερώτησή του, έθετε το θέμα των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα και των αλλαγών που προωθούνται από Κυβέρνηση και Τρόικα, αναφορικά με το καθεστώς προστασίας από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας οφειλετών.

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού ζητούσε από την Κομισιόν να αξιολογήσει τις διαδικασίες ενίσχυσης των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες «από το 2008 έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες περίπου 200 δισ. ευρώ, σε διάφορες μορφές βοήθειας», τη ρωτούσε «πώς θα έκρινε πιθανή χρήση κεφαλαίων του ΤΧΣ για τη διαγραφή χρεών κοινωνικά αδύναμων ομάδων, π.χ. ανέργων, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα είχε θετική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών».

Στην απάντησή του ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γίρκι Κατάϊνεν, αποκαλύπτει ότι οι ρυθμίσεις για αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν θα παραταθούν μετά το τέλος του 2014, αφού σημειώνει ότι «στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, οι ελληνικές αρχές δεσμεύθηκαν να καταρτίσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών».

Στη συνέχεια της απάντησής του ο Επίτροπος χαρακτηρίζει τη διαδικασία κρατικής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ως «επιτυχής όσον αφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος», παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις έχει κυριολεκτικά παγώσει, ενώ τα κόκκινα δάνεια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ !!!

Καταλήγοντας ο Γίρκι Κατάϊνεν, αποφεύγει να απαντήσει στην ουσία της ερώτησης του Δ. Παπαδημούλη, αναφορικά με τη βέλτιστη χρήση των κεφαλαίων του ΤΧΣ, όπως π.χ τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων κοινωνικά αδύναμων ομάδων, περιγράφοντας απλά το θεσμικό πλαίσιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως αυτό ιδρύθηκε από του δανειστές.


Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα


Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά δάνεια στις ελληνικές τράπεζες φτάνει, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013, στο 31,9%. Πιο πρόσφατες εκτιμήσεις οικονομικών φορέων και τραπεζών ανεβάζουν τον συγκεκριμένο δείκτη στο 34%, δηλαδή περίπου 77 δισ ευρώ. Με δεδομένο ότι:

α) πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, που δίνει υπέρμετρες εξουσίες στις τράπεζες, ακόμα και να «δημεύσουν» την περιουσία των Ελλήνων δανειοληπτών, 

β) το ύψος των «κόκκινων» δανείων αποτελεί μια απειλή για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, 

γ) από το 2008 έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες περίπου 200 δισ. ευρώ σε διάφορες μορφές βοήθειας, ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί επιτυχημένες τις, μέχρι τώρα, διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με δεδομένη τη μείωση των χορηγήσεων, την αύξηση των «κόκκινων» δανείων και την ταυτόχρονη εμφάνιση σημαντικής κερδοφορίας για τους τραπεζίτες;

Ποια θα είναι η θέση της Τρόικα, στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση, για την άρση αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας οφειλετών;

Πώς θα έκρινε πιθανή χρήση κεφαλαίων του ΤΧΣ για τη διαγραφή χρεών κοινωνικά αδύναμων ομάδων, π.χ. ανέργων, με δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα είχε θετική επίδραση στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών;

Απάντηση του κ. Katainen εξ ονόματος της Επιτροπής

(21.10.2014)

1. Η κρατική ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων βασικών ελληνικών τραπεζών ήταν επιτυχής, όσον αφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και βοήθησε στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων κεφαλαίου για ενδεχόμενες μελλοντικές ζημίες, όπως αναφέρεται στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος και ολοκληρώθηκε το 2014 . 

2. Όσον αφορά την αναστολή των δημοπρασιών για πρώτη κατοικία, πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης του ηθικού κινδύνου και την παροχή προστασίας για τα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Υπό το πρίσμα αυτό, ο νόμος 4224/2013, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής , καθιέρωσε ένα προσωρινό καθεστώς όσον αφορά τις δημοπρασίες των οφειλετών για πρώτη κατοικία, το οποίο λήγει στο τέλος Δεκεμβρίου 2014. Αυτή η προσωρινή ρύθμιση θεσπίστηκε μετά τη λήξη του μορατόριουμ για τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας οφειλετών, τον Δεκέμβριο του 2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν ένα συνεκτικό σχέδιο για τη δημιουργία δικτύου κοινωνικής ασφάλειας με βάση εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των κοινωνικά αδύναμων ιδιοκτητών κατοικιών.

3. Το ΕΤΧΣ δημιουργήθηκε και πιστώθηκε με 50 δισ. Ευρώ, με σκοπό να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, να αναλάβει και να διαχειριστεί την κυριότητα των τραπεζών που έχουν λάβει ενίσχυση και έχουν εξυγιανθεί, και στη συνέχεια να προβεί στην εκ νέου ιδιωτικοποίησή τους.

Σταθεροποιείται και διευρύνεται η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ


Διχασμός και μάχη για την 3η θέση


Το σχόλιο της Pulse RC

Η έρευνα «Δείκτες» του Οκτωβρίου, από την Pulse RC, είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, αυτής της σειράς διμηνιαίων δημοσκοπήσεων, για την εφημερίδα «Tο Ποντίκι» – κρίνοντας από τα ερωτήματα και τα αποτελέσματά της. Αρχίζοντας από την «πρόθεση ψήφου»:


♦ Ν.Δ. (22%, +1%) και ΣΥΡΙΖΑ (27%, +3%) καταγράφουν βελτίωση των ποσοστών τους, σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσιευμένη έρευνα της εταιρείας μας, τον Ιούλιο. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μεγαλύτερη δυναμική και διευρύνει τη διαφορά του από το δεύτερο, σε 5%.

♦ Η αξιόλογη κάμψη της Χρυσής Αυγής (7%, -2%) «βάζει» στο παιχνίδι για την 3η θέση, το ΠΑΣΟΚ (6,5%), το Ποτάμι (6%), αλλά και το ΚΚΕ (5,5%).

♦ Ευδιάκριτη αύξηση παρουσιάζει η λεγόμενη «αδιευκρίνιστη» ψήφος.

♦ Εκτός των τριών πρώτων, τα υπόλοιπα κόμματα διατηρούν παραπλήσιες, με τον Ιούλιο, επιδόσεις.

Για περισσότερα στοιχεία στο Ποντίκι 

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΡΑΒΑΛΙΑΡΗΣ  Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 59 ετών, κτυπημένος από την επάρατο, ο δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Δραβαλιάρης, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Ημερησία».
Ο εκλιπών εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης στις εφημερίδες «Ριζοσπάστης» και «Αυγή», ως σύμβουλος έκδοσης στην εφημερίδα «Εξουσία» και ως διευθυντής στους ραδιοφωνικούς "902 Αριστερά στα FM" και «Planet». Για έναν χρόνο υπήρξε διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Έθνος». 
Ο Τριαντάφυλλος Δραβαλιάρης γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1955. Από το 1977 έως το 1985, ήταν γενικός γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ, ως επικεφαλής της Πανσπουδαστικής. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Ο ΑΝΤΙΠΑΘΕΣΤΕΡΟΣ των ΑΝΤΙΠΑΘΕΣΤΕΡΩΝΑγαπητέ Απόκαυκε,

Διάβασα ότι σύμφωνα με έρευνα που διενεργεί κάθε χρόνο η εταιρεία Gallup, μόλις το 14% των Ελλήνων αποδέχεται την κυβέρνηση Σαμαρά, ποσοστό που την καθιστά την τρίτη πιο μισητή παγκοσμίως. 
Πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και δεύτερη η Βουλγαρία, ενώ έπονται ημών οι Τσεχία, Μολδαβία, Πακιστάν, Ρουμανία κοκ 
Η καλή εταιρεία θα έπρεπε να προβλέπει ειδικό κεφάλαιο για τον Προεδραντιπρόεδρο Βαγγέλα που είναι μακράν ο αντιπαθέστερος αυτής! 
Η δημοφιλία του θεωρείται ότι του εξασφαλίζει ανέτως μια θέση στο βιβλίο Guiness...
Ramon, ο διεθνής

ΔΩΡΟ, Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ…

Αγαπητέ Απόκαυκε,

Ευχαριστώ, εκ μέρους του λαού των γαύρων, για το χθεσινό ευγενικό καλωσόρισμα προς την Γηραιά Κυρία που επίσης πολύ ευγενικά απέτυχε να μας ισοφαρίσει παρά το καταιγιστικό β' ημίχρονό της!

Με την μεγαλοψυχία του νικητή, αναγνωρίζω ότι είμεθα πια συνηθισμένοι στους ευρωπαϊκούς θριάμβους του Θρύλου και έτσι δεν θεωρούμε ως την σημαντικότερη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας την νίκη του επί της Γιούβε αλλά τα γενέθλια του κ. Πελέ που σήμερα γίνεται 74 ετών!

Άρης, ο θρυλέων

ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ: Ποια, άραγε, αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξη κατάπτωσης του ιταλικού πρωταθλήματος; Ο αποκλεισμός στο Μουντιάλ, η επτάρα της Μπάγερν ή μήπως αυτή η ήττα με 1-0 από τον κ Μαρινάκη;

ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΕΒΕΙΑ ΤΟΥΣ;


papas


Ο Πάπας Φραγκίσκος υποδέχθηκε την Μπάγερν Μονάχου στο Βατικανό.
 Δωρεά 1 εκατ. ευρώ έκαναν οι Γερμανοί προκειμένου να συγχωρεθούν για την εφτάρα στην ομάδα της Αιώνιας Πόλης!
 Δεν ξέρω, αν στην τιμή περιλαμβάνεται και η συγχώρεση από τον προκάτοχο του Φραγκίσκο , τον ιδρυτή Άγιο Πέτρο

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΡΗΣ ο θρυλικός νέος

ΣΥΡΙΖΑ: Σοβαρός κίνδυνος για τους βιοκαλλιεργητές εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στη απόδοση των ενισχύσεων προηγούμενων ετώνΤον σοβαρό κίνδυνο για τους βιοκαλλιεργητές εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων στη απόδοση των ενισχύσεων προηγούμενων ετών επισημαίνει με ερώτησή της,  που κατέθεσε προς τον κ. υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βουλευτής Άρτας Όλγα Γεροβασίλη, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην ερώτηση αναφέρεται:
Απλήρωτοι συνεχίζουν να παραμένουν όσοι καλλιεργητές εντάχθηκαν στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 δεν έχουν λάβει εδώ και τρία χρόνια τις προβλεπόμενες ενισχύσεις από τα σχετικά προγράμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια για την επίλυση του ζητήματος, στα πλαίσια ερωτήσεων κοινοβουλευτικού ελέγχου, χωρίς να λάβει καμία απολύτως απάντηση (αναπάντητες ερωτήσεις 1117/129-16.7.2014 και 13161-13.7.2013).

Σήμερα, πολλοί δικαιούχοι βιοκαλλιεργητές κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παραγωγής, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τις εταιρίες πιστοποίησης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στις τεράστιες καθυστερήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ότι αφορά την απόδοση των ενισχύσεων προηγουμένων ετών, οι οποίες αφορούν ακόμα και οφειλές από το 2012.

Επειδή η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας οφείλει να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Πολιτείας.

Επειδή οι βιολογικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

Τι προτίθεται να πράξει ώστε να εξομαλυνθεί άμεσα ο ρυθμός καταβολής των οφειλομένων ενισχύσεων στους αγρότες δικαιούχους γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων βιολογικής γεωργίας;

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ"
Ολομέλεια θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της περιφερειακής παράταξης "Ήπειρος Ανατροπής", αύριο Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου στις 19.30, στα Λιθαρίτσια. 

Αναμένεται να συζητηθούν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα απο την παρουσία της 'Ήπειρος Ανατροπής" στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν αυτές. Επίσης θα γίνει σχεδιασμός των επόμενων δράσεων μέσα απο προτάσεις που θα κατατεθούν απο μέλη και φίλους της παράταξης καθώς και από όποιον συμπολίτη μας επιθυμεί να συμπορευθεί με την "Ήπειρος Ανατροπής"στην προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου αύριο για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. 
Η ολομέλεια είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες.

Και που είσαι ακόμη!

22 Οκτ 2014

Για Καλό ή για Κακό;


Η Αριστερή Πλατφόρμα του Συ.Ριζ.Α. κατέθεσε προτάσεις για τη συμπλήρωση, λέει, του προγράμματος άμεσης δράσης που εξαγγέλθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άξιο απορίας είναι γιατί χρειαζόταν αυτή η υπενθύμιση, αφού τα μέτρα που προτείνονται, αποτελούν ούτως ή άλλως συνεδριακές θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπεριλαμβάνονται στις προγραμματικές θέσεις του Συ.Ριζ.Α. Εν πάση περιπτώσει, αντιγράφοντας επί λέξει, οι προτάσεις κινήθηκαν σε τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον: Δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικός έλεγχος των τραπεζών.

Δεύτερον: Παύση των ιδιωτικοποιήσεων, κατάργηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των στρατηγικών τομέων και στρατηγικών επιχειρήσεων της οικονομίας, με προτεραιότητα τους τομείς δημόσιων αγαθών, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και υποδομών.

Τρίτον: Άμεσα ουσιαστικά μέτρα στο πλαίσιο μιας ριζικής προοδευτικής αλλαγής του φορολογικού συστήματος, με στόχο την κατάργηση της ασυλίας και τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων εισοδημάτων και των μεγάλων περιουσιών.

Η τροπολογία έλαβε 61 ψήφους υπέρ, 76 ψήφους κατά και ως εκ τούτου, προσμετρώντας και τη μοναδική λευκή ψήφο, δεν εγκρίθηκε.

Μένει σε εμάς τους παρατηρητές, να αφουγκραστούμε αν αυτή η καταψήφιση είναι για καλό ή για κακό.
Διότι αν η πρόταση καταψηφίστηκε ως παιδαριώδης, ορθώς καταψηφίστηκε, από την κεντρική επιτροπή ενός κόμματος που θέλει να το πάρουμε στα σοβαρά, τόσο το ίδιο όσο και την ικανότητά του να μας κυβερνήσει.
Εμείς θα δούμε καλοπροαίρετα την καταψήφιση της πρότασης της Αριστερής Πλατφόρμας, επειδή η ελληνική κοινή γνώμη, δείχνει πλέον να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Συ.Ριζ.Α. προαλείφεται ως το αντίπαλό δέος των Ολετήρων που μας κυβερνούν. Έτσι τουλάχιστον λένε οι δημο(σ)κόποι.

Πρώτον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι ούτως ή άλλως –μέσω των πακέτων διάσωσης- οι ελληνικές τράπεζες είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Ασφαλώς μπορούν να ακυρωθούν διάφορες «αρπαχτές» που έκαναν οι ανεκδιήγητοι που μας κυβερνούν, μέσω του Ταμείου των Αναίσχυντων και των Ιταμών Πλιατσικολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), ξεπουλώντας μετοχές τραπεζών αντί πινακίου φακής μικρότερου του κόστους που χρεωθήκαμε εμείς οι ραγιάδες για γενεές δεκατέσσερις, προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό μας σύστημα. Αλλά πρακτικά, οι πτωχές μας τράπεζες είναι υπό κρατικό έλεγχο. Κοιτώντας την επιφάνεια των πραγμάτων, το μόνο πρόβλημα είναι ότι οι τράπεζες έχουν απομείνει «άδεια κοστούμια» και ότι οι πτωχοί μας τραπεζίτες έχουν παραμείνει με ξεχειλισμένες τις τσέπες τους.

Δεύτερον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι η κατάργηση του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. δεν πρόκειται να φέρει καμιά βελτίωση στην πολιτική, την οικονομική ή την καθημερινή ζωή μας και ότι, επιτέλους, κάποιος οργανισμός πρέπει να κάνει την περιβόητη απογραφή του δημόσιου πλούτου μας. Tο ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι η κατάργησή του Ταμείου. Το ζήτημα είναι η μετατροπή του, από Ταμείο Αναίσχυντων σε Ταμείο Αξιοποίησης και ο επαναπροσδιορισμός του σκοπού του, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την υποστήριξη του ζητούμενου και διακαώς αναμενόμενου, σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου πρέπει να σταματήσει τώρα, σ' αυτό κανείς δεν μπορεί να έχει αντίρρηση, αλλά τα περί «εθνικοποίησης και κοινωνικοποίησης» τομέων που έχουν ήδη περάσει στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας, τα ακούει κανείς βερεσέ και βέβαια τα αντιμετωπίζει ως το αλατοπίπερο του λόγου του κάθε έντιμου αριστερού που σέβεται τον εαυτό του ή, επί το κυνικότερο, το αλατοπίπερο στο πιάτο που ένας ιδεολόγος της αριστεράς, οφείλει να σερβίρει στο ακροατήριό του. Ασφαλώς στα πλαίσια μιας φιλικής διαπραγμάτευσης απέναντι στη συνέλευση των πιστωτών, η πρόταση της εθνικοποίησης, προϋποθέτει διαθέσιμα κεφάλαια που προς το παρόν δεν υπάρχουν∙ τέτοιες θέσεις μόνο αυξάνουν τις εντάσεις, παραπέμποντας σε δράσεις επαναστατικού δικαίου που η πραγματικότητα δεν επικυρώνει τη νομιμότητά του, αν όχι για άλλον λόγο, τουλάχιστον επειδή ούτε η διατροφική μας επάρκεια δεν είναι εξασφαλισμένη, ώστε να ονειρευόμαστε τώρα, δραχμές ή και χρυσούς φοίνικες.

Τρίτον: Η καταψήφιση της πρότασης, δείχνει ότι οι περισσότεροι κατάλαβαν και μόνο οι λιγότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν φορολογείς συλλήβδην τον πλούτο, γιατί ο πλούτος συχνά είναι, αλλά δεν είναι πάντοτε ούτε παράνομα αποθησαυρισμένος ούτε και αφορολόγητα συσσωρευμένος.

Τούτων δοθέντων, ευχόμαστε να δούμε σύντομα μιαν πρόταση από την Αριστερή Πλατφόρμα, το πιο ελπιδοφόρο, ίσως, κομμάτι του Συ.Ριζ.Α. αυτήν την στιγμή, που όμως ελπίζουμε να επανέλθει με περισσότερη σοβαρότητα, επαναφέροντας μετά επιτάσεως το ξεχασμένο ζήτημα του λογιστικού έλεγχου του δημοσίου χρέους. Μια πρόταση που θα τονίζει ότι ο κοινωνικός έλεγχος δεν αφορά πρωτίστως στη μετοχική σύνθεση των τραπεζών αλλά στα κιτάπια τους, τα οποία κιτάπια, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι στη διάθεση του Δημοσίου, παρόλο που κανείς δεν φαίνεται να νοιάζεται να διερευνήσει τις διαδρομές του μαύρου, του αφορολόγητου και του ύποπτα δημιουργημένου πλούτου. Μια πρόταση που θα επαναπροσδιορίζει τον επιτελικό σκοπό του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και που θα καλεί στη σύσταση τεχνικών κλιμακίων, προκειμένου να σχεδιαστούν και να προταθούν τα πληροφοριακά εκείνα συστήματα που, διασταυρώνοντας κινήσεις κεφαλαίων με φορολογικές δηλώσεις ή συγκρίνοντας τραπεζικές χρηματοδοτήσεις με ισολογισμούς επιχειρήσεων και «περίεργα» φαινόμενα ελλειμματικών χρηματοροών, θα συλλάβουν τους πεζεβένγκηδες. Μια πρόταση που θα απαιτεί την αναδιοργάνωση των μηχανισμών εκείνων που θα ξετρυπώσουν τα τρωκτικά του συστήματος και θα αρχίσουν να λειτουργούν αποτελεσματικά για να αρχίσουν να ξαναγεμίζουν σιγά-σιγά, τα λεηλατημένα δημόσια ταμεία.

Και που ξέρεις, αν προταθούν αυτά και όταν –πάνω απ΄ όλα- γίνουν πράξη, ίσως τότε να βρεθούν και οι πόροι για τις εθνικοποιήσεις των στρατηγικών τομέων και επιχειρήσεων της ετοιμοθάνατης οικονομίας μας, κατά που το ονειρεύονται οι σύντροφοι της Αριστερής Πλατφόρμας.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λοιπόν, ορθώς οι 76 αρνήθηκαν την ψήφο τους και κακώς η Αριστερή Πλατφόρμα, όταν η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, κάνει προτάσεις τόσο ανάλαφρες: αναμασήματα που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και σε άλλες συνθήκες.

Αν όμως η καταψήφιση της πρότασης έγινε για κακό, αν έγινε, δηλαδή, για να μην αλλάξει τίποτα στον καθημαγμένο μας τόπο, τότε είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι 76 δεν έχουν καταλάβει τίποτα!

Ηλίου φαεινότερο, τότε, είναι κι ότι δεν έχομε δει ακόμα το πηχτότερο σκοτάδι της ζοφερής εποχής στην οποία μας έλαχε να ζήσουμε.

Η σύνθεση είναι από την ΟΚΤΑΝΑ

Πώς η πολιτική Σαμαρά μας οδηγούσε σε πτώχευση εντός εξαμήνου
Του Πάνου Παναγιώτου

Τα ομόλογα της Ελλάδας κατατάσσονται από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης στη χαμηλότερη βαθμίδα της κατηγορίας ‘B’ (S&P και Fitch) και στην ανώτερη της κατηγορίας C (Moody’s). Η κατηγορία B περιλαμβάνει ομόλογα που δεν αξιολογούνται ως επενδυτικά αλλά ως κερδοσκοπικά προϊόντα, τα οποία έχουν πολύ υψηλό ρίσκο και έτσι δεν απευθύνονται σε επενδυτές αλλά σε κερδοσκόπους. Η κατηγορία C περιλαμβάνει ομόλογα τα οποία, επιπλέον των παραπάνω, είναι επικίνδυνο να πτωχεύσουν και είναι εξαιρετικά μεγάλου ρίσκου.

Η βαθμολογία των ελληνικών ομολόγων είναι τόσο χαμηλή που είναι η χειρότερη στην ευρωζώνη, η χειρότερη μεταξύ όλων των αναπτυγμένων κρατών διεθνώς και από τις χειρότερες μεταξύ των 180, περίπου, κρατών του κόσμου για τα οποία υπάρχουν αξιολογήσεις.

Τα ομόλογα της Ελλάδας λαμβάνουν χειρότερη βαθμολογία από αυτά χωρών όπως της Ζάμπια, της Ρουάντα, της Γκάνας αλλά και της Σερβίας, της Βουλγαρίας και της Αλβανίας.

Εύλογα, το τελευταίο που θα έπρεπε να κάνει ένας συνετός πρωθυπουργός της Ελλάδας, θα ήταν να συνδέσει το οικονομικό μέλλον της χώρας με τη δυνατότητα της να εκδίδει και να πουλά ομόλογα στις αγορές κεφαλαίων. Κάτι τέτοιο θα ήταν στατιστικά πιο επικίνδυνο και ηθικά χειρότερο από το αν ένας οικογενειάρχης αποφάσιζε να βγάζει τα προς το ζην παίζοντας στα καζίνο το σπίτι του.

Και όμως, μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, αυτή ακριβώς ήταν η βασική οικονομική γραμμή πλεύσης του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά και της κυβέρνησης του, καθώς προετοίμαζαν την απόλυτη εξάρτηση της χρηματοδότησης της χώρας από τις αγορές, ακόμη και μέσα στο 2014 ή το πολύ τον Ιανουάριο του 2015.

Αυτό, παρ’ ότι αναλυτές και οικονομικά ιδρύματα απ’ όλο τον κόσμο τους είχαν προειδοποιήσει πως μία τέτοια οικονομική στρατηγική ήταν αυτοκτονική, σημειώνοντας πως τα spread των ελληνικών ομολόγων είχαν μειωθεί στο 2014 όχι χάρη στην, κατά τα άλλα δραματική, κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά εξαιτίας μίας ακόρεστης όρεξης διεθνών κερδοσκόπων για ρίσκο, η οποία τροφοδοτούνταν από μία φούσκα ρευστότητας που χρηματοδοτείται εδώ και χρόνια, κυρίως, από την αμερικανική Κεντρική Τράπεζα (FED).

Μόνο ένα διεθνές ξεπούλημα περιουσιακών στοιχείων ρίσκου και μαζί με αυτά και των ελληνικών ομολόγων, με ταυτόχρονη απογείωση των spread, μπόρεσε να πείσει τον κ. Σαμαρά να κάνει στροφή 180 μοιρών στον οικονομικό του σχεδιασμό, αφού αυτός αποδείχτηκε τραγικά λανθασμένος και εν δυνάμει καταστροφικός, πριν καν δοκιμαστεί.

Όμως παρά τη στροφή Σαμαρά, το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και βασανιστικό είναι το τι θα είχε συμβεί στην Ελλάδα αν τα όσα διαδραματίστηκαν τον Οκτώβριο του 2014 λάμβαναν χώρα λίγους μήνες αργότερα, αφού ο κ. Σαμαράς είχε προχωρήσει στο πλάνο του για απόλυτη εξάρτηση από τις αγορές.

Η απάντηση είναι τόσο απλή όσο και τρομακτική: Με τα επιτόκια των ομολόγων σε απαγορευτικά επίπεδα, η Ελλάδα δε θα μπορούσε να δανειστεί και θα πτώχευε. Η ευρωζώνη και το ΔΝΤ θα ερχόταν, υποχρεωτικά, προς ‘διάσωση’ της και ένας νέος εφιαλτικός κύκλος θα ξεκινούσε για την ταλαιπωρημένη χώρα και τους βασανισμένους πολίτες της.

Είτε έγινε ευρέως αντιληπτό είτε όχι, η πραγματικότητα είναι πως ο κ. Σαμαράς και η κυβέρνηση του μας οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα πτώχευση, εντός των επόμενων τεσσάρων με έξι μηνών, στον πρώτο, αναπόφευκτο, ξεπούλημα των ελληνικών ομολόγων.tvxs.gr

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΣΔΑΙ ΚΑΠΟΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ-ΜΑΜΟΥΘ ΑΠΟ ΤΗΝ PROTON BANK


hc31


Εισαγγελική έρευνα για την εκταμίευση δανείου-μαμούθ από την Proton Bank, δύο μήνες πριν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Δανειολήπτης είναι ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης Χασδάι Καπόν, πρώην στέλεχος της τράπεζας, ο οποίος εκταμίευσε 13,2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη προσωπικών του αναγκών, ενώ στη συνέχεια η «Proton Τράπεζα Α.Ε.» κατήγγειλε τη δανειακή σύμβαση, υποβάλλοντας παράλληλα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων.

Τα παραπάνω τέθηκαν σε γνώση του εισαγγελέα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Διαφθοράς Αργύρη Δημόπουλου, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτική εξέτασης στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ, για να διερευνηθούν τα καταγγελλόμενα και να διακριβωθεί αν στοιχειοθετούνται τα εξής: Απάτη εις βάρος τράπεζας που εδρεύει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μεγάλων ποσών. Συνέργεια στην απάτη. Κοινή απιστία εις βάρος τράπεζας. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε βαθμό κακουργήματος. Στο πλαίσιο αυτό θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Το ΣΔΟΕ καλείται να διερευνήσει αν ο κ. Καπόν πήρε νόμιμα το παραπάνω δάνειο, την 8η Ιουλίου 2011, κι αν προκύπτουν ευθύνες γι’ αυτούς που του το έδωσαν (μέλη Δ.Σ. και όσοι υπέγραψαν τη σύμβαση). Επειδή στην καταγγελία αφήνονται υπόνοιες και για άλλα δάνεια που δόθηκαν από την Proton Bank, ο κ. Δημόπουλος εμφανίζεται διατεθειμένος να διερευνήσει όλες τις δανειακές συμβάσεις (με εκταμίευση μεγάλων χρηματικών ποσών), που υπογράφηκαν την επίδικη χρονική περίοδο, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Στις 9 Οκτωβρίου 2011, η «Proton Τράπεζα Α.Ε.» τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος.

Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τής υπό εκκαθάριση Proton Bank κατά του Χασδάι Καπόν αναφέρεται ότι: Για τη λήψη του εν λόγω δανείου, ο δανειζόμενος παρείχε ως ενέχυρο 36.521 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, 500.000 ευρώ που τηρούσε σε λογαριασμό προθεσμιακής κατάθεσης στην Proton, το 20% μετοχών της εταιρείας του. Υποθήκευσε ποσοστό 26%, επί οικοπέδου 1.575 τ.μ., που του ανήκει.

Στις 19 Ιουνίου 2013, η τράπεζα κατήγγειλε τη σύμβαση υποστηρίζοντας ότι ο δανειζόμενος δεν παρείχε το ποσοστό της εταιρείας του, η αξία των μετοχών μειώθηκε (μετά το reverse split της 11ης.6.2013), ο προθεσμιακός λογαριασμός είχε υπόλοιπο 377.324 ευρώ, την ημέρα της καταγγελίας, και η αξία του οικοπέδου μειώθηκε σχεδόν στο μισό. Σήμερα η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την τράπεζα ανέρχεται σε 14,5 εκατ.ευρώ.

Ποιος είναι ο Χασδάι Καπόν

Σύμφωνα με το βιογραφικό του ο Χασδάι Καπόν (και όπως αναφέρει ο ίδιος σε πρώτο πρόσωπο) έχει μεταξύ άλλων εργασθεί:“Το 1985 εργάστηκα στη Citybank ως υπεύθυνος για την προώθηση νέων προϊόντων, ενώ από το 1986 έως το 1988 υπήρξα βοηθός καθηγητή στο Georgetown University στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στον Τομέα Διεθνών Αγορών. Από το 1991 έως το 2006, συμμετείχα ενεργά στην ίδρυση, ανάπτυξη, και διοίκηση της Αξία και της Ωμέγα Χρηματιστηριακής, των εταιρειών επενδύσεων Εξέλιξη και Ωμέγα, της εταιρείας επιχειρηματικού κεφαλαίου 4Ε, της ασφαλιστικής Ωμέγα και της Ωμέγα Τράπεζας. Σε όλες τις εταιρείες στις οποίες βρέθηκα κατείχα θέσεις ευθύνης και ασκούσα διοίκηση με ομαδικό πνεύμα και σε άριστη συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους. Από την 1-1-2011 έως σήμερα είμαι Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στον Δήμο Θεσσαλονίκης".

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ, ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών, ο σπουδαίος ερμηνευτής, στιχουργός και συνθέτης Σπύρος Ζαγοραίος. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη από το Γ' Νεκροταφείο.

O Σπύρος Ζαγοραίος γεννήθηκε στη Γούβα του Παγκρατίου το 1928. Σε ηλικία 15 ετών έχασε σε ατύχημα το ένα του χέρι, όταν έσκασε μια χειροβομβίδα την ώρα που έπαιζε με συμμαθητές του στην Αγία Παρασκευή της Αττικής.

Μπήκε δυναμικά στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού και ξεχώρισε με τη φωνή του. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1952 από την Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχισε να τον συνοδεύει στο τραγούδι η σύζυγός του Ζωή, δημιουργώντας ένα από τα πιο λαοφιλή ντουέτα του λαϊκού τραγουδιού.

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει: «Ο Σπύρος Ζαγοραίος, με τα τραγούδια του και τη γνήσια λαϊκή φωνή του σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του».

Ακούστε  το τραγούδι «Ε ντε λα μαγκέ ντε Βοτανίκ»
Πηγη: 902 gr

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑ!Μετά το 7-1 της Μπάγερν επί της Ρόμα οι Τοροσίδης, Μανωλάς και Χολέμπας κλήθηκαν στην Εθνική Βραζιλίας!

Και τώρα στα δικά μας, στου Καραΐσκάκη το κυρίαρχο ερώτημα είναι ένα: Έχει η μεγάλη εβδομάδα και Μεγάλη Κυρια-κή;Απόκαυκος

FORZA, FORZA, FORZAKIS!Το κόλπο είναι απλό. Απέναντι στην βαριά και ασήκωτη εξουσία δεν στήνεις μια φωνακλού με επιχειρήματα ούτε πολύ περισσότερο έναν πεπειραμένο συνδικαλιστή. Στήνεις ένα αναξιοπαθούντα που δεν του δίνουν το αναπηρικό αμαξίδιο, στήνεις έναν ασθενή που δεν τον χειρουργούν πουθενά ή στέλνεις έναν απλήρωτο ειδικευόμενο και τότε η εξουσία παθαίνει ότι έπαθε ο Γρηγοράκος στην Κομοτηνή!
 Αν δηλαδή η εξουσία δεν μπορεί να ενοχοποιήσει με τα γνωστά της στερεότυπα τον συνομιλητή της, τότε την έχει βαμμένη με βάση τα έργα της. Μεγάλη μαγκιά να σκηνοθετείς εσύ τους αντιπάλους! Τα συριζόπουλα φαίνεται να το έμαθαν αυτό τελευταία και αποφεύγουν τους βαρύγδουπους, προτιμώντας την ….αθωότητα των αυθόρμητων νέων!

Όπου υπάρχει όμως κόλπο υπάρχει και αντίκολπο. Ιδού ο λοβέρδειος ελιγμός έναντι των αφελών πανεπιστημιακών του ΣΥΡΙΖΑ: Απέναντι τους δεν βρήκαν την ξεφωνημένη πουτανίτσα, τον Ανδρέα αλλά ένα καραφλό πρύτανη, κάπως UFO, που μηρύκαζε εν τη «αθωότητι» του κάτι αυτονόητα. Τα στερεότυπα αμέσως αντεστράφησαν και γύρισαν εναντίον τους. Οι τραμπούκοι πανεπιστημιακοί (=λαμόγια) που δεν αφήνουν τον καραφλούλη – τεχνοκρατούλη – πρυτανούλη να κάνει τη δουλειά του ¨Οπερ έδει δείξαι 
Το μόνο κακό είναι ότι αυτός ο φορτσάτος παραπαίρνει φόρα, γιατί εκεί που αναφώνησε περιπαθώς «να μας αφήσουν τα κόμματα να κάνουμε την δουλειά μας» κάποιος από την γαλαρία του φώναξε «Και σένα ποιος σε έκανε πρύτανη , οι πρόσκοποι;»

Απόκαυκος, ο συμπατριώτης

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΚΗ: Και πριν τον κάνει πρύτανη τον είχε χώσει και στο ΔΣ της ΝΕΡΙΤ τον ακομμάτιστο και ψιλοθεσιθήρα, που δεν τον αφήνουν τάχα τα κόμματα απερίσπαστο στην επιστήμη του!
  Όσον αφορά την παραπλανητική εικόνα του UFO, σας παραπέμπω σε ένα ξεχασμένο τραγουδάκι του ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:

O ΩΡΑΙΟΣ….ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ

avramotsiprasΗ συνάντηση του απερχόμενου και του επερχόμενου μόνο υποχρεωτική δεν ήταν!  Πόσο μάλλον αυτή η διάθεση για πλήρη και ανοικτή ενημέρωση που έγινε κατά τρόπο επιδεικτικό και εξόχως προκλητικό για το Μαξίμου. 

Ιδιαίτερα οι μαχητές της σαμαρικής τζιχάντ (πχ Σοφία Βούλτεψη, Άδ. Γεωργιάδης, Γιακουμάτος Μ κλπ) θα αισθάνθηκαν ελαφρώς κορόιδα, βλέποντας τον κ Αβραμόπουλο να εκπέμπει αυτή την εικόνα συναίνεσης!
.Καημένοι σωτηράκηδες …

Από την άλλη το τέρας του επερχόμενου κομμουνισμού ανταπέδωσε την φιλόφρονα διάθεση και με το παραπάνω... Οποιοσδήποτε, από τον Πάπα μέχρι τον π.μ κύριο "τίποτα" που ακυρώνει τα Λαζαρίδεια τεχνάσματα, θεωρείται ευπρόσδεκτος.

Το μήνυμα πως η απλοϊκή στρατηγική του φόβου χρεοκόπησε έρχεται πανταχόθεν: «Καλό το παραμύθι σας αλλά δεν έχει δράκο»

Πάκης, ο παρατηρητικός